Slim vertrouwen van Stephen Covey

Zonder vertrouwen kan een organisatie niet functioneren. In een onderzoek onder deelnemers van het World Economic Forum in 2008 bleek dat het verlies van vertrouwen zelfs als de grootste schadepost van de financiële crisis werd gezien.

Stephen M.R. Covey laat in dit boek zien dat vertrouwen een doorslaggevende factor voor succes is. Maar je kunt het niet zomaar geven of krijgen, je moet eraan werken. Covey noemt dat ‘slim vertrouwen’ opbouwen. Hij geeft veel voorbeelden, zowel op organisatie- en team- als op persoonlijk niveau.

Voortbouwend op zijn vorige boek maakt Covey met ‘Slim vertrouwen’ het concept concreet, en geeft hij iedereen de middelen in handen om te profiteren van betere samenwerking, beter begrip, betere communicatie.

Vertrouwen werkt van Pauline Voortman

In ‘Vertrouwen werkt’ onderzoekt Pauline Voortman van Trustworks hoe u – vanuit een handelingsperspectief – in organisaties vertrouwen kunt creëren. Het boek doet verslag van wetenschappelijk onderzoek rond de vragen wat vertrouwen in organisaties eigenlijk is, hoe vertrouwen werkt in de praktijk en hoe leidinggevenden actief kunnen werken aan vertrouwen – dit laatste vanuit de waarneming dat werken aan vertrouwen een verantwoordelijkheid is van leiders.

Werken aan vertrouwen vraagt om aandacht voor zowel de ‘harde’ als de ‘zachte’ kanten van organiseren: duidelijkheid scheppen door het bepalen van een heldere visie, doelstellingen en de verdeling van verantwoordelijkheden enerzijds en aandacht voor waarden, emoties en interpersoonlijke vaardigheden anderzijds. De auteur heeft onderzoek uit verschillende disciplines bijeengebracht in een raamwerk, het ‘Trustwork Model’. Naast een theoretische analyse beschrijft het boek praktijkonderzoek rond de toepassing van dit model. Daaruit blijkt dat het model op de werkvloer wordt herkend en een handelingperspectief biedt voor leiders, bestuurders en professionals in organisaties die willen werken aan vertrouwen. Deze combinatie van theorie en praktijk maakt dit boek een waardevol instrument om te komen tot (persoonlijk) leiderschap op basis van vertrouwen.

It’s trust, stupid! Over vertrouwen van Jan Jacob van Dijk

In de huidige publieke discussie is het begrip vertrouwen niet meer weg te denken. De huidige economische tegenspoed lijkt te zijn ontstaan uit een gebrek aan vertrouwen, maar evengoed kan gesteld worden dat er juist een te groot vertrouwen was in de bestaande instituties. Hoeveel vertrouwen heeft de Nederlandse bevolking in de politiek, in zijn werkgevers en hoe kan het vertrouwen binnen organisaties vergroot worden?
Deze bundel verschijnt in de serie Christelijk-Sociaal Denken, een initiatief van de leerstoel christelijk-sociaal denken over economie en maatschappij aan de Vrije Universiteit te Amsterdam.