De 10 gouden regels van vertrouwen

  • Stel de ander centraal
  • Doe iets meer dan dat de ander verwacht
  • Wees attent, aardig en geef de ander de volle aandacht
  • Geef meer dan u neemt
  • Wees oprecht
  • Fouten zijn niet erg, de wijze waarop u dat herstelt is cruciaal
  • Gedoe, slaap er een nacht over, de volgende dag weegt het goede weer zwaarder
  • Reageer niet te snel, er is altijd wel iets dat u over het hoofd ziet
  • Werk aan consistentie in uw gedrag en opstelling
  • Neem bewust risico‚Äôs in het allereerst schenken van vertrouwen